Kontakt

TELEFON:  04 2 259 389

                    04 2 259 390

                    04 2 259 391

                    04 2 259 392


EMAIL:       info@drejtesia.gov.al

 

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme