Postuar më: 27 Dhjetor 2017

Tabela e vlerësimit të kandidatëve pjesëmarrës në konkursin për përkthyes të autorizuar për përkthime zyrtare për Ministrinë e Drejtësisë për vitin 2018