Video

Ministria e Drejtësisë, STOP Korrupsionit në Drejtësi
01 Nëntor 2013

Ministria e Drejtësisë në kuadër të luftës kundër korrupsionit fillon transmetimin e spotit televiziv "STOP KORRUPSIONIT NË DREJTËSI"