Lista e kandidatëve fitues për Ministrinë e Drejtëisë, në zbatim të VKM nr.395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”

 

 

 

NR.

EMËR/MBIEMËR

DIPLOMA BACHELOR

MASTER PROFESIONAL

MASTER SHKENCOR

PIKËT NË BAZË TË MESATARES

VLERËSIMI I PRAKTIKËS

TOTALI I PIKËVE

1.

EDONA SHKENZA

 

 

40

30

40

110

2.

ARDJAN DEDA

 

 

40

30

40

110

3.

DEJVI ÇELÇIMA

 

 

40

30

40

110

4.

MIRJAN NOKA

 

 

40

30

40

110

5.

MARSIDA KARAJ

 

 

40

30

40

110

6.

HAVA MEMKO

 

 

40

30

40

110

7.

GISELDA BOCE

 

 

40

20

40

100

8.

MALVINA ÇELA

 

 

40

20

40

100

9.

NADINA HASA

 

 

40

20

40

100

10.

ENERA BAJRAMI

 

 

40

20

40

100