Njoftim mbi rezultatin e testimit me shkrim per pozicionin e ndihmësit ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Durres

                                   TABELA E PIKËVE

PROVIMI ME SHKRIM PËR POZICIONIN E  NDIHMËSIT  LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

 

Nr. kod

EMËR

MBIEMËR

Rubrika 1

Rubrika 2

Totali

1.

 

LAURETA

 

AHMETI

34

20

54

2.

 

ELVIN

 

AGASI

42

6

48

3.

 

EDLIRA

 

MEHMETI

46

12

58

4.

 

LAERT

 

REXHO

34

12

46

5.

 

ORELA

 

TROPLINI (GJATA)

42

20

62

6.

 

ROLAND

 

AGOLLI

46

12

58

7.

 

MAJLINDA

 

SALILLARI

36

13

49

 

 

Njoftimi i Komisionit ad-hoc: Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e premte, datë 29 Maj 2015, ora 15.00, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë.

 

Shënim: Referuar pikës 15 të Urdhërit të Ministrit të Drejtësisë nr. 1510, datë 25.02.2015, “Kriteret dhe procedurat e organizimit të testimit për pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat administrative”, i nënshtrohen intervistës së strukturuar me gojë kandidati që grumbullon të paktën 40 pikë nga vlerësimi me shkrim.