Rezultati përfundimtar për pozicionin e ndihmësit ligjor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

TABELA E PIKËVE

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË  PROVIMI PËR POZICIONIN E  NDIHMËSIT  LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË

 

 

Nr.

EMER

MBIEMËR

TESTIMI ME SHKRIM

INTERVISTA ME GOJË

VLERËSIMI I CV

TOTALI

1.

ENKEL

PEZA

53

11

12

76

2.

GENT

PEJA

48

13

12

73

3.

ANIDA

BICI

38

-

-

38

4.

ALMA

TROSHANI

44

14

14

72

5.

ARTOR

YLLI

51

10

12

73

6.

MARINELA

KULLAJ

36

-

-

36

7.

ENIDA

LAMÇME

60

14

12

86

8.

MAJLINDA

MISKO

32

-

-

32

9.

MAJLINDA

SHEHU

49

12

14

75

10.

ANETA

DHEFTO

47

13

15

75

11.

KRESHNIK

TANKU

30

-

-

30

12.

AUREL

CELIBASHI

55

14

13

82