Drejtoritë

DREJTORA E PËRGJITHËSHME E KODIFIKIMIT

Katrin Treska

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-08

Email: katrin.treska@drejtesia.gov.al

DR. E PËRGJITHËSHME E PLANIFIKIMIT STRATEGJIK, INSPEKTIMIT TË ÇËSHTJEVE TË DREJTËSISË

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92

DREJTORA E PËRGJITHËSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Aurel Lamçe

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-67

Email: aurel.lamce@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E JETËSIMIT TË PRIORITETEVE, INTEGRIMIT DHE PROJEKTEVE

Tetis Lubonja

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-26

Email: tetis.lubonja@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Eris Adhami

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389/90/91/92 Ext: 712-72

Email: eris.adhami@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E FINANCËS

Petrit Bakiu

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-25

Email: petrit.bakiu@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM

Tomor Kapllani

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-06

Email: tomor.kapllani@drejtesia.gov.al