Galina Zekaj

Këshilltare e Ministrit

Galina Zekaj

CV