» Drejtoritë

Drejtoritë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE NË FUSHËN E DREJTËSISË


Kontakt:

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KODIFIKIMIT DHE HARMONIZIMIT TË LEGJISLACIONIT

Monika Meça


Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-39

Email: monika.meca@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE E ÇËSHTJEVE TË DREJTËSISË

Katrin Treska


Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-08

Email: katrin.treska@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Aurel Lamçe


Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-67

Email: aurel.lamce@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E AUDITIMIT

Arjan Avrazi


Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-06

 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar


Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 712-25