Lista e personave që kualifikohen për në fazën e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar më gojë për regjistrues të ZVRPP-ve - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 02/05/2018

Lista e personave që kualifikohen për në fazën e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar më gojë për regjistrues të ZVRPP-ve

Lista e personave që kualifikohen për në fazën e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar më gojë për regjistrues të ZVRPP-ve

Ministria e Drejtësisë njofton se në vijim të vlerësimit paraprak të kërkesave të paraqitura në kuadër të konkursit për Regjistrues të Zyrave Vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, personat e listuar më poshtë rezultojnë të kualifikuar për fazën e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar më gojë.

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet ditën e Premte, datë 04.05.2018, ora 09:00, ndërkohë që intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në të njëjtën datë, ora 12:00.

 

Lista e personave që kualifikohen për në fazën e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar më gojë për pozicionin “Regjistrues” të Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lezhë, Kurbin, Kuçovë, Malësi e Madhe, Tepelenë, Korçë, Berat.

 

1. Bledar Nikolli

2. Dritan Tahiraj

3. Edmond Piroli

4. Enver Sulejmani

5. Fatmir Doksani

6. Luljeta Civeja

7. Pellumb Milori

8. Robert Poci

9. Sokol Ismaili

10. Arben Soxhuku

11. Nada Bandilli

12. Brikena Cufe

 

Testimi do te zhvillohet në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë. (Hyrja nr. 2 – Zyra e Pritjes me Publikun) dhe te interesuarit duhet te paraqiten 1 (një) orë përpara fillimit te testimit.