» NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË INSTITUCIONEVE TË EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE
Postuar më: 11/01/2018

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË INSTITUCIONEVE TË EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE

Në vijim të njoftimit në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, mbi zhvillimin e konkursit të hapur për pozicionin e Drejtuesit në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, pas zhvillimit të testimit, Ministria e Drejtësisë shpallë listën me kandidatët fitues, sipas listës më poshtë:

LISTA E KANDIDATËVE FITUES