» Rezultatet e testimit për regjistruesit e Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Ppaluajtshme
Postuar më: 11/05/2018

Rezultatet e testimit për regjistruesit e Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Ppaluajtshme

Rezultatet e testimit për regjistruesit e Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Ppaluajtshme

NJOFTIM

REZULTATET PËR REGJISTRUESIT E ZYRAVE VENDORE TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Në mbështetje të Urdhrit nr. 1850, datë  12.02.2018, të Ministrit të Drejtësisë “Për shpalljen e konkursit publik për pozicionin e Regjistruesit në disa zyra vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, në datën 04.05.2018, në Ministrinë e Drejtësisë u zhvillua konkursi për Regjistruesit e Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ZVRPP LEZHË, ZVRPP KURBIN, ZVRPP KUÇOVË, ZVRPP MALËSI E MADHE, ZVRPP TEPELENË, ZVRPP KORÇË, ZVRPP BERAT.

Fitues janë:

  1. ZVRPP Kuçovë          Fatmir Doksani
  2. ZVRPP Tepelenë        Pëllumb Milori
  3. ZVRPP Korçë             Nada Bandilli
  4. ZVRPP Berat              Brikena Cufe