Raportime

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Relacion viti 2017

Raporti Monitorimit 2017 Aluizni

Pasqyrat e monitorimit MD

Raportet e Monitorimit 12-mujori KSHB

Raportet e Monitorimit 2017 ATP

Raportet e Monitorimit 2017 KSHNJ

Raporti i Monitorimit 2017 ASH

Raporti Monitorimit 2017 DPP

Raporti Monitorimit 2017 QBZ

Raporti i Monitorimit 2017 Sherbimi i Proves

_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raportet e Monitorimit 4-mujor 2017 DPP

Raportet e Monitorimit 4-mujor 2017 QBZ

Raportet e Monitorimit 4-mujor 2017 Sistemi Burgjeve

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2017 ATP

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2017 kshb

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2017 Prova

Relacioni 4-mujori dhe Monitorimi MD 2017

_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raportet e Monitorimit 8-mujor 2017 ATP

Raportet e Monitorimit 8-mujor  2017 KSHB

Raportet e Monitorimit 8-mujor 2017 QBZ

Raportet e Monitorimit 8-mujor 2017 Sistemi i Burgjeve

Raporti i Monitorimit  8-mujor 2017 Prova

Raporti i Monitorimit 8-mujor 2017 DPP

Relacion dhe Raportet e Monitorimit 8-mujor 2017 MD

_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raport vjetor 2016 SNKK

Raporti i realizimit të produkteve_2016

Raporti i realizimit të produkteve_2015

Raporti i realizimit të produkteve_2014

Raporti i realizimit të produkteve_2013

Relacion për monitorimet_2016

Relacion për monitorimet_2015

Relacion për monitorimet_2014

_________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Relacion Monitorime 9-mujori 2015

Planifikim Menaxhim Sistemi 9-mujori 2015

Raporte Monitorimi 9 mujor 2015 QBZ

Monitorimi 9-mujori 2015_SB

Monitorimi 9- mujori 2015 IML

Monitorimi 9- mujori 2015 DPP

Monitorimi 9-mujori KSHB

Monitorime 9-mujori AKKP

Monitorimi 9-mujori 2015 SHP

 

_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Studim Vlerësues mbi ngarkesën e punës në Gjykaten Administrative te Apelit

Monitorimi vjetor 2013 Ministria e Drejtesise

Planifikim Menaxhimi dhe Sistemi 2013

Monitorimet 2013 DPP

Treguesit e Monitorimit DPB

Raportet e Monitorimit 2013 QBZ

Treguesit e Monitorimit AKKP  2013

Raportet e Monitorimit 2013 Sherbimi i Proves

Raportet e Monitorimit 2013 IML

Raportet e Monitorimit KOMITETI I BIRESIMEVE 2013