Denonco parregullsitë/korrupsionin për fondet e BE

Denonco Parregullsitë/Korrupsionin me Fondet e BE  në kontaktet:

IPA.irregularities@financa.gov.al

IPARD.irregularities@financa.gov.al

Tel/Fax: +355 4 228 1115