Drejtoritë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE NË FUSHËN E DREJTËSISË


 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KODIFIKIMIT DHE HARMONIZIMIT TË LEGJISLACIONIT

Besmir Beja


Kontakt:

Tel:

Email: besmir.beja@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE E ÇËSHTJEVE TË DREJTËSISË

 


Kontakt:

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 


Kontakt:

 

DREJTORIA E AUDITIMIT


Kontakt:

 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

 


Kontakt:

Tel: +355 4 2259391 /92 Ext: 712-25

Email:


 

 

DREJTORIA E MONITORIMIT TË PROFESIONEVE TË LIRA


Kontakt:

Tel:

Email: Besmira.Hysenbelliu@drejtesia.gov.al