Drejtoritë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE NË FUSHËN E DREJTËSISË


 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KODIFIKIMIT DHE HARMONIZIMIT TË LEGJISLACIONIT

Besmir Beja


Kontakt:

Tel:

Email: [email protected]

DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE E ÇËSHTJEVE TË DREJTËSISË

Katrin Treska


Kontakt:

Tel: +355 4 2259391 /92 Ext: 711-08

Email: [email protected]

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Aurel Lamçe


Kontakt:

Tel: +355 4 2259391 /92 Ext: 713-06

Email: [email protected]

DREJTORIA E AUDITIMIT


Kontakt:

 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Mirjana Zisi


Kontakt:

Tel: +355 4 2259391 /92 Ext: 712-25

Email: [email protected]