NJOFTIM - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 10/12/2019

NJOFTIM

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë, në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.750, datë 27.11.2019, për shpalljen e gjendjes se farkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë njofton të gjithë aplikuesit për përkthyes zyrtarë në MD se afatet administrative për realizimin e procesit të konkurrimit do të shtyhen 30 dite nga data e hyrjes ne fuqi të vendimit të mësipërm. (nga data 27.11.2019)

Ftohen të gjithë aplikantët të ndjekin në web site MD njoftimin mbi shpalljen e listave paraprake të konkurentëve dhe çdo informacion tjetër në lidhje me procesin e konkurimit.