20 prill 2015 / Shpallet lista e kandidatëve që kualifikohen për të marrë pjesë në provimin për pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatën administrative të shkallës së parë Durrës, Korçë dhe Gjirokastër