SHQIPËRIA QË DUAM

Bëhu pjesëtar aktiv i koalicionit qeverisës me njerëzit e zakonshëm.

SHQIPËRIA QË DUAM
RRJETI I KOORDINATORËVE ANTI-KORRUPSION

Lufta kundër korrupsionit nuk përbën vetëm një prioritet për (...)

Transparenca

Informimi publik, garanci për një administratë transparente, që ofron shërbime me cilësi për qytetarët

Transparenca

REGJISTRI NOTERIAL SHQIPTAR

REGJISTRI NOTERIAL SHQIPTAR

Regjistrimi i Akteve dhe Veprimeve Noteriale

më shumë
GJYKATA.GOV.AL

GJYKATA.GOV.AL

Portali kombëtar i Sistemit Gjyqësor Shqiptar

më shumë
TARIFAT E REJA

TARIFAT E REJA

Për shërbimet që kryhen nga Administrata Gjyqësore, Ministria e Drejtësisë,...

më shumë
Drejtësisë