Denoncime për përfshirjen e punonjësve të institucionit në veprimtari politike apo në mbështetje të një subjekti zgjedhor apo të kandidatit në zgjedhje

Në bazë vendimit nr, 9 Data: 24.12 2020

Neni 7.c :  Detyrat e sekretarëve të përgjithshëm dhe drejtuesve të institucioneve publike, të pavarura e të varësise publikojnë të dhënat e tyre të kontaktit në faqen zyrtare përkatëse të internetit, me qëllim administrimin e çdo denoncimi dhe të çdo rasti të përfshirjes, nxitjes, urdhërimit, shantazhimit apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të atij institucioni në veprimtari politike apo në mbështetje të një subjekti zgjedhor apo të kandidati në zgjedhje.

Personi i kontaktit për Ministrinë e Drejtësisë,  z.Gentian Deva

Email : gentian.deva@drejtesia.gov.al

Nr. tel: 0682020149