Publikimi listës me pikët totale të kandidatëve për noterë - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 20/12/2022

Publikimi listës me pikët totale të kandidatëve për noterë

Publikimi listës me pikët totale të kandidatëve për noterë, pas zhvillimit të provimit me shkrim dhe me gojë, përkatësisht më datë 10.12.2022 dhe datë 19.12.2022, në Sallën e Konferencave të Ministrisë së Drejtësisë, pas vlerësimit në total të tyre nga Komisioni i Kualifikimit për Noterë.Lista e pikeve ne total per noteret