Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike

Publikim i njoftimit për zhvillimin e procedurave përzgjedhëse për avokatët dhe organizatat jo fitimprurëse, që do të nënshkruajnë kontratën e ofrimit të ndihmës juridike për vitin 2014.

Kliko për dokumentat