Lista e kandidatëve si dhe pikët për të gjithë pjesemarësit në provimin e noterisë

Lista e kandidateve si dhe piket per te gjithe pjesemaresit ne provimin e noterise (lutem klikoni mbi titullin e dokumentit per te pare skedarin .PDF)