LISTA E PËRKTHYESVE ZYRTARË DHE INTERPRETËVE TË GJUHËS SË SHENJAVE PËR VITIN 2023-2024 - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 04/04/2023

LISTA E PËRKTHYESVE ZYRTARË DHE INTERPRETËVE TË GJUHËS SË SHENJAVE PËR VITIN 2023-2024