Lista përfundimtare me kodet dhe me pikët e fituara për secilin kandidat në provimin e kualifikimit për Përkthyes Zyrtar dhe për Interpret të Gjuhës së Shenjave. - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 31/10/2022

Lista përfundimtare me kodet dhe me pikët e fituara për secilin kandidat në provimin e kualifikimit për Përkthyes Zyrtar dhe për Interpret të Gjuhës së Shenjave.