Lista Perfundimtare me piket perkatese te kandidateve ne provimin e kualifikimit per perkthyes zyrtare per gjuhet Angleze dhe Frenge - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 16/01/2023

Lista Perfundimtare me piket perkatese te kandidateve ne provimin e kualifikimit per perkthyes zyrtare per gjuhet Angleze dhe Frenge