Në zbatim të VKM-së Nr. 283, date 10/05/2019, për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike te administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për vitin 2019”

Në zbatim të VKM-së Nr. 283, date 10/05/2019, për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike te administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për vitin 2019”, Ministria e Drejtësisë ka vendosur në dispozicion tuaj kontaktet që të denonconi çdo rast të përfshirjes, nxitjes, kërkesë për përfshirjen e punonjësve të administratës shtetërore në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhjet vendore 2019.

TITULLARI:

Etilda Gjonaj
Ministër

Person Kontakti:
Edvin Morava

E-mail: Edvin.Morava@drejtesia.gov.al
Tel: 04 2 259 389