NJOFTIM MBI LISTËN ME EMRAT E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E KUALIFIKIMIT PËR NOTERË, MË DATË 10.12.2022, ORA 10:00, NË SALLËN E KONFERENCAVE TË MINISTRISË SË DREJTËSISË. - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 07/12/2022

NJOFTIM MBI LISTËN ME EMRAT E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E KUALIFIKIMIT PËR NOTERË, MË DATË 10.12.2022, ORA 10:00, NË SALLËN E KONFERENCAVE TË MINISTRISË SË DREJTËSISË.

NJOFTIM MBI LISTËN ME EMRAT E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E KUALIFIKIMIT PËR NOTERË, MË DATË 10.12.2022, ORA 10:00, NË SALLËN E KONFERENCAVE TË MINISTRISË SË DREJTËSISË.

ARLA XHIXHA  

 ENILA MYFTARAJ

 ELSA  GURRA

 INA  PAPA

 EGES  OSMANI

 EDONA KODRA

 ILMA ÇUNGE (XHAKOLLI)

 SIDRIT DELISHI

Kandidatët e kualifikuar të paraqiten pranë ambienteve të Ministrisë së Drejtësisë më datë 10.12.2022, një orë përpara orarit të njoftuar të provimit me Urdhrin nr. 630, datë 25.11.2022 të Ministrit të Drejtësisë, si dhe të jenë të pajisur me një mjet identifikimi personal