Njoftim mbi rezultatin e vlerësimit me shkrim për pozicionin e ndihmësit ligjor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë