NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI PËR APLIKIMET NË POZICIONET PËR DREJTOR NË IEVP DERI NË 30.8.2019 - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 26/08/2019

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI PËR APLIKIMET NË POZICIONET PËR DREJTOR NË IEVP DERI NË 30.8.2019

Personat e interesuar për të aplikuar për pozicionet Drejtor në IEVP, njoftohen për shtyrjen e afatit të dorëzimit të aplikimeve deri në datën 30.8.2019.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave mund të bëhet nëpërmjet postës eletronike info@drejtesia.gov.al ose dorazi brënda kësaj date, në Ministrinë e Drejtësisë.

Aplikimet e doprëzuara deri më tani, në dy mënyrat e mësipërme, janë të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim pas datës 30.8.2019.

Kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, si dhe lista e dokumentacionit, mbetet e njëjtë, si në njoftimin e mëparshëm.