PUBLIKIMI I CELSAVE TE PERGJIGJEVE TE KUALIFIKIMIT PER PERKTHYES ZYRTAR - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 28/09/2022

PUBLIKIMI I CELSAVE TE PERGJIGJEVE TE KUALIFIKIMIT PER PERKTHYES ZYRTAR

Ne vijim te zhvillimit te provimit te kualifikimit per perkthyes zyrtar po publikojme pergjigjet e sakta per zgjidhjen e tezes (pjesa e degjimit) per çdo gjuhe te huaj, per te cilen u zhvillua provimi.

Çelës Gjuha Angleze 2

Çelës Gjuha Bullgare

Çelës Gjuha Frënge

Çelës Gjuha Gjermane

Çelës Gjuha Spanjolle

Çelës Gjuha Angleze 1

Çelës Gjuha Italiane

Çelës Gjuha Turke

Çelës Gjuha Greqisht