rezultatet e testeve të vlerësuara automatikisht, të kandidatëve pjesëmarrës së provimit me shkrim të kualifikimit për noterë, datë 10.12.2022, ora 10:00 - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 10/12/2022

rezultatet e testeve të vlerësuara automatikisht, të kandidatëve pjesëmarrës së provimit me shkrim të kualifikimit për noterë, datë 10.12.2022, ora 10:00

Në zbatim të pikës 40, të rregullores së Provimit të Kualifimit, miratuar me Urdhër Nr.347, datë 15.10.2020 të Ministrit të Drejtësisë . Komisioni I Kualifikimit të Noterëve pasqyroi rezultatet e testeve të vlerësuara automatikisht, të kandidatëve pjesëmarrës së provimit me shkrim të kualifikimit për noterë, datë 10.12.2022, ora 10:00, sipas listë së mëposhtme.

Lista e pikeve te provimit per notere