Rezultati përfundimtar për pozicionin e ndihmësit ligjor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

TABELA E PIKËVE

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË  PROVIMI PËR POZICIONIN E  NDIHMËSIT  LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË

 

 

Nr. EMER MBIEMËR TESTIMI ME SHKRIM INTERVISTA ME GOJË VLERËSIMI I CV TOTALI
1. ENKEL PEZA 53 11 12 76
2. GENT PEJA 48 13 12 73
3. ANIDA BICI 38 38
4. ALMA TROSHANI 44 14 14 72
5. ARTOR YLLI 51 10 12 73
6. MARINELA KULLAJ 36 36
7. ENIDA LAMÇME 60 14 12 86
8. MAJLINDA MISKO 32 32
9. MAJLINDA SHEHU 49 12 14 75
10. ANETA DHEFTO 47 13 15 75
11. KRESHNIK TANKU 30 30
12. AUREL CELIBASHI 55 14 13 82