24 prill 2015 / Shpallet lista e kandidatëve që kualifikohen për të marrë pjesë në provimin për pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatën administrative të shkallës së parë Vlorë dhe Shkodër

Njoftim i datës 24 prill 2015.

Ministria e Drejtësisë shpall listat e kandidatëve që janë kualifikuar për të marrë pjesë në provimin për pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat administrative të shkallës së parë Vlorë dhe Shkodër.

  1. LISTA E KANDIDATËVE QË KUALIFIKOHEN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË  VLORË.
  2. LISTA E KANDIDATËVE QË KUALIFIKOHEN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË  SHKODËR.