4 maj 2015. Shpallen listat perfundimtare te kandidateve qe permbushin kriteret e pergjithshme dhe te veçanta, per t’iu nenshtruar procedures se konkurimit per pozicionin e ndihmesit ligjor

Njoftim i datës 4 maj 2015.

Ministria e Drejtësisë shpall listat perfundimtare të kandidatëve që janë kualifikuar për të marrë pjesë në provimin për pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat administrative të shkallës së parë Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Korcë, Shkodër.

klikoni mbi linkun perkates per sejcilen prej listave

LISTA E KANDIDATËVE QË KUALIFIKOHEN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

 

LISTA E KANDIDATËVE QË KUALIFIKOHEN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË

 

LISTA E KANDIDATËVE QË KUALIFIKOHEN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR

 

LISTA E KANDIDATËVE QË KUALIFIKOHEN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË KORÇË

 

LISTA E KANDIDATËVE QË KUALIFIKOHEN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Komisionet ad hoc ne mbledhjet e dates 30.04.2015, vendosen te miratojne fondin e pyetjeve ne te cilat do te bazohet provimi si dhe daten e zhvillimit te provimit per pozicionin e ndihmesit ligjor ne Gjykatat Administrative te Shkalles se Pare Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Korcë, Shkodër.

Provimi do te zhvillohet ne, daten 22.05.2015, ora 14.00, ne ambjentet e Ministrise se Drejtesise.

Per fondin e pyetjeve, lutem klikoni ketu : FONDI I PYETJEVE