Foto Galeri

Ministri i Drejtesisë, Z. Nasip Naço ishte sot i pranishëm në analizën vjetore të punës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve.