Lista e kandidatëve fitues për Ministrinë e Drejtësisë, në zbatim të VKM nr.395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”

 

NR. EMËR/MBIEMËR DIPLOMA BACHELOR MASTER PROFESIONAL MASTER SHKENCOR PIKËT NË BAZË TË MESATARES VLERËSIMI I PRAKTIKËS TOTALI I PIKËVE
1. EDONA SHKENZA 40 30 40 110
2. ARDJAN DEDA 40 30 40 110
3. DEJVI ÇELÇIMA 40 30 40 110
4. MIRJAN NOKA 40 30 40 110
5. MARSIDA KARAJ 40 30 40 110
6. HAVA MEMKO 40 30 40 110
7. GISELDA BOCE 40 20 40 100
8. MALVINA ÇELA 40 20 40 100
9. NADINA HASA 40 20 40 100
10. ENERA BAJRAMI 40 20 40 100