Lista kandidateve per drejtues te IEVP-ve, të cilët kualifikohen per ne fazen e testimit me shkrim, pas verifikimit të kritereve ligjore të parashikuara. - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 11/09/2019

Lista kandidateve per drejtues te IEVP-ve, të cilët kualifikohen per ne fazen e testimit me shkrim, pas verifikimit të kritereve ligjore të parashikuara.

“Ministria e Drejtësisë shpall listen e kandidateve per drejtues te IEVP-ve, të cilët kualifikohen per ne fazen e testimit me shkrim, pas verifikimit të kritereve ligjore të parashikuara.

Listen e kandidateve te kualifikuar ne fazen me shkrim.

NR Emri i aplikantit                                                                                                                                   
1 Dede Zhivani
2 Gjovalin Dedaj
3 Zoi Rrushi
4 Agim Pepa
5 Besim Binaj
6 Skender Hasa
7 Islam Bushi
8 Ramadan Alla
9 Altin Gusho
10 Bukurosh Malluta
11 Fatbardha Hoxhalli
12 Ervis Zika
13 Fari Dema
14 Aurel Jazxhi
15 Eduard Strugaj
16 Eduard Sinani
17 Flamur Skenderi
18 Festim Kotollaku
19 Tomorr Sefa
20 Artur Cara
21 Asaf Shehu
22 Mimoza Seferi
23 Ilir Bermeta
24 Pjeter Toci
25 Fejzi Lila
26 Agron Ballolli
27 Egon Velaj
28 Bardhi Koci
29 Eshref Zina
30 Durim Toska
31 Ermal Kurti
32 Arzen Bogdani
33 Ali Aliu
34 Ilir Lleshi
35 Bashkim Balla

Testimi me shkrim do te zhvillohet diten e shtune, date 14.09.2019 ora 10.00, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë.

Kandidatet ne listen bashkelidhur qe do të paraqiten në testim, duhet te dorezojne diten e testimit formularet e meposhtem:

  1. Formularin e vetëdeklarimit për zbatimin e ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”; Shkarko Formularin
  2. Formulari i deklarimit të konfliktit të interest. Shkarko formularin