Lista me rezultatet e provimit me shkrim per kandidatet per Interpret te Gjuhes se Shenjave - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 21/10/2022

Lista me rezultatet e provimit me shkrim per kandidatet per Interpret te Gjuhes se Shenjave