Njoftim mbi publikimin e rezultateve përfundimtare të provimit me shkrim, pas procesit të shqyrtimit të ankimeve, (Provimi i Kualifikimit për Noterë), zhvilluar më datë 10.12.2022, ora 10.00-11.10, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë. - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 15/12/2022

Njoftim mbi publikimin e rezultateve përfundimtare të provimit me shkrim, pas procesit të shqyrtimit të ankimeve, (Provimi i Kualifikimit për Noterë), zhvilluar më datë 10.12.2022, ora 10.00-11.10, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë.

Njoftim mbi publikimin e rezultateve përfundimtare të provimit me shkrim, pas procesit të shqyrtimit të ankimeve, (Provimi i Kualifikimit për Noterë), zhvilluar më datë 10.12.2022, ora 10.00-11.10, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë. 

Rezultatet përfundimtare 15-Dec-2022