Njoftim për rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin e specialistit në Sektorin e Financës