NJOFTOHEN TË GJITHË KANDIDATËT PJESMARRËS NË PROVIMIN E KUALIFIKIMIT PËR PËRKTHYES ZYRTAR - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 27/10/2022

NJOFTOHEN TË GJITHË KANDIDATËT PJESMARRËS NË PROVIMIN E KUALIFIKIMIT PËR PËRKTHYES ZYRTAR

NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË KANDIDATËT PJESMARRËS NË PROVIMIN E KUALIFIKIMIT PËR PËRKTHYES ZYRTAR DHE INTERPRET TË GJUHES SË SHENJAVE QË MINIMUMI I PIKËVE PËR TË DALË FITUES, PAS KALIMIT TË KONTRROLLIT TË NJOHURIVE ME SHKRIM DHE ME GOJË, ËSHTË 80 PIKË