Publikimi listës me rezultatet përfundimtare të kandidatëve për noterë, pas zhvillimit të provimit me shkrim dhe me gojë, përkatësisht më datë 10.12.2022 dhe datë 19.12.2022, në Sallën e Konferencave të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe pas kalimit të afatit të ankimit për çdo pretendim të mundshëm nga ana e kandidatëve, Komisioni i Kualifikimit të Provimit të Noterëve, miratoi Rezultatet Përfundimtare - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 23/12/2022

Publikimi listës me rezultatet përfundimtare të kandidatëve për noterë, pas zhvillimit të provimit me shkrim dhe me gojë, përkatësisht më datë 10.12.2022 dhe datë 19.12.2022, në Sallën e Konferencave të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe pas kalimit të afatit të ankimit për çdo pretendim të mundshëm nga ana e kandidatëve, Komisioni i Kualifikimit të Provimit të Noterëve, miratoi Rezultatet Përfundimtare

Publikimi listës me rezultatet përfundimtare të kandidatëve për noterë, pas zhvillimit të provimit me shkrim dhe me gojë, përkatësisht më datë 10.12.2022 dhe datë 19.12.2022, në Sallën e Konferencave të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe pas kalimit të afatit të ankimit për çdo pretendim të mundshëm nga ana e kandidatëve, Komisioni i Kualifikimit të Provimit të Noterëve, miratoi Rezultatet Përfundimtare

Rezultatet perfundimtare te Kandidateve per notere