Rezultatet e Konkursit të Përkthyesve të Jashtëm

Në bazë të urdhërit të Ministrit të Drejtësisë nr. 622, datë 13.11.2014 fitues shpallet çdo konkurent që ka marë 70 pikë e lart.

Rezultatet e Konkursit per Perkthyes Zyrtar