Rezultatet perfundimtare te konkursit per pozicionin e ndihmësit ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Korçe, Durres, Vlore, Gjirokaster, Shkoder

Ne vijim te procedures se ndjekur per rekrutimin e ndihmesve ligjore, Ministria e Drejtesise publikon rezultatet perfundimtare te konkursit per pozicionin e ndihmësit ligjor ne:

Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Korçe  (Lutem klikoni per tabelen e rezultateve)

Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Durres  (Lutem klikoni per tabelen e rezultateve)

Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Vlore  (Lutem klikoni per tabelen e rezultateve)

Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Gjirokaster  (Lutem klikoni per tabelen e rezultateve)

Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Shkoder (Lutem klikoni per tabelen e rezultateve)