Urdhri i Ministrit të Drejtësisë për “Përcaktimin e rregullave për përdorimin e sistemit elektronik për regjistrimin dhe gjurmimin e të dhënave mbi rastet e korrupsionit dhe statistikave të harmonizuara”.