Ministria e Drejtësisë shpall për konsultim publik draft raportin e vetë-vlerësimit të zbatimit të planit të veprimit të Partneritet për Qeverisje të Hapur, shtator 2021- 2022. - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 15/11/2022

Ministria e Drejtësisë shpall për konsultim publik draft raportin e vetë-vlerësimit të zbatimit të planit të veprimit të Partneritet për Qeverisje të Hapur, shtator 2021- 2022.

Ministria e Drejtësisë shpall për konsultim publik draft raportin e vetë-vlerësimit të zbatimit të planit të veprimit të Partneritet për Qeverisje të Hapur, shtator 2021- 2022.
Dërgoni komente, sugjerime dhe plotësime tuaja brenda datës 25 nëntor 2022, në adresen marko.cenaj@drejtesia.gov.al.

RAPORT VETEVLERESIMI_ PARTNERITET PER QEVERISJE TE HAPUR_ DRAFT PER KONSULTIM